ETICKÉ ASPEKTY PRÁCE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Diakonická akademie s.r.o. pořádá interní kurz pro Diakonie ČCE  - diakonické hodnoty. Kurz je určený pro všechny pracovníky v Diakonii na všech pozicích.

Termíny

3.3. 2023
20.3. 2023

O kurzu

Zážitkově pojatý kurz seznamuje účastníky zábavnou formou s etickými hodnotami Diakonie.

Co se v kurzu naučíte:

  • dozvíte se, jaké etické hodnoty si Diakonie zvolila a proč
  • společně s lektorem a ostatními účastníky se pokusíte najít, co pro vás osobně mohou dané hodnoty znamenat, do jaké míry se s nimi vy sami můžete ztotožnit
  • dostanete prostor k zamyšlení se nad svojí prací v Diakonii a nad jejím smyslem
  • získáte podněty, aby vás práce v Diakonii více naplňovala a cítili jste se spokojenější a jistější

 

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8h

Místo konání

Vzdělávací institut VIDIA Vsetín
Diakonie ČCE - středisko Vsetín
Strmá 34
755 01  Vsetín
(v budově domovů Vyhlídka a Jabloňová, 2.patro)

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Bc. Lubomír Vraj

Doporučený počet účastníků

12

Manažer/ka kurzu

Lenka Holubcová

Telefon: 608 920 880

E-mail: holubcova.vidia@diakonievsetin.cz

Čas konání

8:00 - 15:30