Zážitková první pomoc  se zaměřením na seniory  

Akreditovaný zážitkový kurz první pomoci u seniorů určený všem, kteří se chtějí být připraveni, kdyby bylo potřeba pomoci. Vyzkoušejte si záchranu života nanečisto! Už žádné nudné sezení v lavici! Vše prakticky a vlastníma rukama!

Termíny

9.10. 2024

O kurzu

Obsah zážitkového kurzu je zaměřen na úrazové i neúrazové stavy seniorů, které je nezbytné vyřešit zavoláním záchranné služby a do jejího příjezdu poskytnout adekvátní předlékařskou první pomoc.

Program je koncipován tak, aby pracovníci nejdůležitější úkony zvládli vlastníma rukama na místě události co nejlépe a odborníci mohli na záchranu života seniora navázat.  

Praktická složka výuky první pomoci je pro zvládnutí reálné situace nezbytná. Nejen pro nácvik důležitých dovedností, ale i pro práci se strachem, stresem a panikou. Nástrojem jsou nám simulace a modelové situace, které prolínáme s teorií témat. Prožitá emoce výrazně napomáhá k zapamatování si postupů vedoucích k záchraně života.   

Témata:

 • Tři kroky – univerzální postup první pomoci
 • Bezvědomí 
 • Resuscitace
 • Uzávěra dýchacích cest cizím tělesem
 • Volání 155 x 112, Aplikace Záchranka
 • Podezření na mozkovou mrtvici
 • Podezření na poranění páteře 
 • Náhle vzniklá bolest na hrudi – podezření na infarkt myokardu
 • Masivní krvácení
 • Úrazové stavy: úraz hlavy, zlomeniny, popáleniny aj.
 • Neúrazové stavy: naléhavé stavy u cukrovky, stavy dušnosti, alergická 
  reakce, křečové stavy aj.
 • Mikrosimulace a praktické nácviky v průběhu celého kurzu

P1530536

950884c7-ef59-4fff-9eac-1b6a28e6ae37  fd05bd30-fafa-4fef-af4a-c455639bc56e

Kurz je pořádán ve spolupráci s První pomoc nanečisto Zlín.

Kurz je vhodný pro VŠECHNY, kteří se při své práci setkávají se seniory, a chtějí být připraveni, kdyby bylo potřeba pomoci :-).

 

 

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 hodin

Místo konání

Vzdělávací institut VIDIA Vsetín
Diakonie ČCE - středisko Vsetín
Strmá 34
755 01  Vsetín
(v budově domovů pro seniory Vyhlídka a Jabloňová, 2.patro)

Akreditace

ano

Lektor/ka

Kolektiv lektorů PRVNÍ POMOC NANEČISTO

Doporučený počet účastníků

15

Cena

1 890 Kč/os.

Manažer/ka kurzu

Pavla Konečná

Telefon: 731630178

E-mail: konecna.vidia@diakonievsetin.cz

Čas konání

8:00 - 15:00 h 

Reference od účastníků

"Velmi cenný byl praktický nácvik modelových situací"

"Skvěle vysvětleno, výborné lektorky"

"Velmi věrohodně nasimulované situace, možnost vše si prakticky vyzkoušet"

"Velmi příjemně strávený čas, který mi osvojil první pomoc a dal mi cenné rady"