Základy paliativní péče

  • v rámci vzdělávací akce budou zmíněny a objasněny pojmy, hospic, hospicová péče, paliativní péče, umírání a smrt
  • dále pojmy etika a důstojná péče na konci život
  • účastníci získají povědomí o psychosociálních aspektech paliativní péče, o tom jak přistupovat k umírajícím i pozůstalým a jak s nimi komunikovat 

Termíny

25.11. 2020
Vzdělávací institut VIDIA Vsetín, Strmá 34, Vsetín Přihláška

O kurzu

Vzdělávací akce vede k pochopení hospicové péče, která zajišťuje nemocným důstojné umírání, smíření a klidnou smrt, včetně opory jejich nejbližším příbuzným.

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 h

Místo konání

VIDIA Vsetín
Strmá 34
755 01 Vsetín

Akreditace

Ano

Lektor/ka

PhDr. Jarmila Verešová, PhD.

Doporučený počet účastníků

20

Cena

1250

Manažer/ka kurzu

Lenka Plešková

Telefon: 731630178

E-mail: vidia@diakonievsetin.cz

Čas konání

Od 8h do 16h