Základy paliativní péče

V rámci vzdělávací akce budou zmíněny a objasněny pojmy, hospic, hospicová péče, paliativní péče, umírání a smrt. Dále pojmy, jakými jsou etika a důstojná péče na konci života. Účastníci získají povědomí o psychosociálních aspektech paliativní péče, o tom jak přistupovat k umírajícím i pozůstalým a jak s nimi komunikovat. Vzdělávací akce vede k pochopení hospicové péče, která zajišťuje nemocným důstojné umírání, smíření a klidnou smrt, včetně opory jejich nejbližším příbuzným.

Termíny

22.3. 2021

O kurzu

  • Vymezení pojmu paliativní péče, cílová skupina pro poskytovaní paliativní péče, rozdělení
    paliativní péče
  • Předpoklady pro poskytování paliativní péče v sociálním zařízení, hlavní úkoly pracovníků v
    péči o umírající
  • Specifika poskytování paliativní péče, péče o tělesné symptomy a obtíže
  • Psychologické aspekty péče, komunikace s umírajícím, duchovní a sociální dimenze péče,
    etické a právní aspekty v paliativní péči

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 h

Místo konání

Vzdělávací institut VIDIA Vsetín
Strmá 34, 755 01 Vsetín

Akreditace

Ano

Lektor/ka

PhDr. Jarmila Verešová, PhD.

Doporučený počet účastníků

20

Cena

1250

Manažer/ka kurzu

Lenka Konečná, DiS.

Telefon: 731630178

E-mail: vidia@diakonievsetin.cz

Čas konání

od 8h do 15h