Základní kurz Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA®  7. - 8.3.2023

Kurz je realizován INSTITUTEM Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s.r.o.

IBS_logo_nový

Termíny

7.3. 2023

O kurzu

Co se v kurzu naučíte:

  • teoretická východiska konceptu Bazální stimulace (poznatky z neurologie, fyziologie, anatomie, vývojové psychologie, pedagogiky, ošetřovatelství)
  • praktické dovednosti - techniky somatických, vestibulárních a proprioreceptivních stimulací 
  • aplikovat naučené vědomosti a praktické dovednosti do péče nebo pedagogické praxe se zohledněním biografické anamnézy

Výuka je orientována cíleně dle oblastí péče účastníků kurzu a je podpořena prožitkovými cvičením. Nácvik praktických dovedností probíhá ve dvojicích.

Každý účastník kurzu obdrží autorské skriptum PhDr. Karolíny Maloň Friedlové, PhD.

Kurz lektoruje: Mgr. Alice Trávníčková 

Vzdělávací program je určen pro:

  • lékaře a nelékařská zdravotnická povolání – všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped ve zdravotnictví, klinický logoped, masér, psycholog, psycholog ve zdravotnictví, sanitář, ošetřovatel, praktická sestra
  • poskytovatele sociálních služeb – pečovatelka, ošetřovatelka, sociální pracovník, vedoucí pracovník v sociálních službách
  • speciální pedagogy, asistent pedagoga, vychovatel, liečebný pedagog, vyučující na univerzitách a odborných školách

Absolvováním kurzu získáte:

  • Certifikát od Internationaler Förderverein Basale Stimulation® e. V. (Mezinárodní asociací Bazální stimulace®) s platností ve všech zemích EU a Norsku a Švýcarsku

INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA má akreditace tří různých ministerstev, aby se na péči, terapii a vzdělávání mohl podílet multiprofesionální tým a každý člen týmu obdržel dle svého profesního zařazení osvědčení příslušného ministerstva.

IBS_logo_nový

Podle profesního zařazení získáte ještě:

  • Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro pracovníka v sociálních službách, sociálního pracovníka a vedoucího pracovníka.
  • Certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR pokud jste všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped ve zdravotnictví, klinický logoped a zdravotnický záchranář. Do registru MZ ČR Vám IBS navede „zvláštní odbornou způsobilost“ .
  • Osvědčení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR jste-li učitel ve speciální škole, asistent pedagoga, speciální pedagog nebo vychovatel

foto2foto 5_623212c52-4eb9-11ed-9c20-ca3ccf58d356

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

24 vyučovacích hodin

Místo konání

Vzdělávací institut VIDIA Vsetín
Diakonie ČCE - středisko Vsetín
Strmá 34
755 01  Vsetín
(v budově domovů Vyhlídka a Jabloňová, 2.patro)

Akreditace

A2021/0413-SP/PC/VP (MPSV)

Lektor/ka

PhDr. Karolína Maloň Friedlová, PhD.

Doporučený počet účastníků

20

Cena

6 190,00 Kč

Manažer/ka kurzu

Pavla Konečná

Telefon: 731630178

E-mail: konecna.vidia@diakonievsetin.cz

Čas konání

24 vyučovacích hodin

Výuka je rozdělena do 2 dnů - 8:30 18:00 hodin