Výcvik klíčových pracovníků v individuálním plánování sociální služby

Získejte dovednosti a znalosti potřebné k plánování a vyhodnocovaní průběhu
poskytování sociální služby ...

O kurzu

Účastníci získají dovednosti a znalosti potřebné k plánování a vyhodnocovaní průběhu
poskytování sociální služby s komunikujícím i nekomunikujícím uživatelem,
schopnost zpracovávat potřebné záznamy, funkčně předávat informace o plánování
v týmu pracovníků. Budou schopni uplatnit své znalosti při tvorbě metodiky IP.

Legislativa související s IP (Zákon č. 108/2006 Sb., SQSS č. 5).
 Obsahová stránka IP, rozsah plánovaných činností.
 Základní zásady sestavování IP (účast uživatele, naplnění zásady
srozumitelnosti u různých cílových skupin uživatelů).
 Systém IP ve smyslu provázanosti uživatele, klíčového pracovníka a
pracovníků podílejících se na realizaci IP.
 Plánování s komunikujícím uživatelem, nácvik metody vedení řízeného
rozhovoru o IP, vše teoreticky i prakticky.
 Charakteristika nekomunikujícího uživatele, pravidla pro využívání technik
práce s nekomunikujícím uživatelem.
 Seznámení s technikami zjišťování potřeb u nekomunikujících uživatel, vše
teoreticky i prakticky (intuitivní techniky – pozorování, empatická fantazie,
imaginární rozhovor, modelový rozhovor za využití empatické fantazie;
racionální techniky – analýza naplňování základních lidských potřeb; pomocné
techniky – využití zprostředkovaných informací např. od blízkých osob –
v souladu s vlastní vůlí uživatele).
 Zásady hodnocení průběhu poskytování sociální služby a hodnocení
naplňování osobních cílů.
 Vedení dokumentace, nácvik záznamů z různých technik plánování.
 Podklady pro tvorbu metodiky k IP.

Výcvik využívá hlavně interaktivních techniky.
Těžiště práce spočívá v přímém nácviku plánování a sestavování plánů.
Účastnící v průběhu kurzu sestaví 2 kompletní plány s komunikujícím, 2 plány
s nekomunikujícím uživatelem.
Plánování i samotné plány, které účastníci sestaví, budou supervidovány lektorem
kurzu.

Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a vedoucím
pracovníkům, kteří jsou v roli klíčového pracovníka (KP).
Dále pracovníkům, kteří práci klíčových pracovníků řídí nebo jsou zodpovědní za
tvorbu metodiky k individuálnímu plánování (IP).

 

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

24h

Akreditace

Ano

Lektor/ka

Šůstková

Doporučený počet účastníků

12

Cena

2800

Manažer/ka kurzu

Tereza Včelicová

Telefon: 731630178

E-mail: vidia@diakonievsetin.cz

Čas konání

Celkem 24 akreditovaných vyučovacích hodin.
Rozděleno do čtyř vzdělávacích dnů, s přestávkou mezi setkáními 3 - 4 týdny.

15.1., 29.1., 19.2., 11.3.

16.1., 30.1., 20.2., 12.3.

 

Závěrečný test, nutno získat minimálně 70% bodů. Test je možné 1x opakovat.
Vypracování plánů s komunikujícím i s nekomunikující uživatelem, které projdou
supervizí a schválením lektorem kurzu.
Účast na setkáních minimálně 80%