Výcvik klíčových pracovníků v individuálním plánování sociální služby 23.2.2023

Získejte dovednosti a znalosti potřebné k plánování a vyhodnocovaní průběhu 
poskytování sociální služby ...

Termíny

23.2. 2023

O kurzu

Účastníci získají dovednosti a znalosti potřebné k plánování a vyhodnocovaní průběhu
poskytování sociální služby s komunikujícím i nekomunikujícím uživatelem,
schopnost zpracovávat potřebné záznamy, funkčně předávat informace o plánování
v týmu pracovníků. Budou schopni uplatnit své znalosti při tvorbě metodiky IP.

 • Legislativa související s IP (Zákon č. 108/2006 Sb., SQSS č. 5).
 • Obsahová stránka IP, rozsah plánovaných činností.
 • Základní zásady sestavování IP (účast uživatele, naplnění zásady
  srozumitelnosti u různých cílových skupin uživatelů).
 • Systém IP ve smyslu provázanosti uživatele, klíčového pracovníka a
  pracovníků podílejících se na realizaci IP.
 • Plánování s komunikujícím uživatelem, nácvik metody vedení řízeného
  rozhovoru o IP, vše teoreticky i prakticky
 •  Charakteristika nekomunikujícího uživatele, pravidla pro využívání technik
  práce s nekomunikujícím uživatelem.
 • Seznámení s technikami zjišťování potřeb u nekomunikujících uživatel, vše
  teoreticky i prakticky (intuitivní techniky – pozorování, empatická fantazie,
  imaginární rozhovor, modelový rozhovor za využití empatické fantazie
 • racionální techniky – analýza naplňování základních lidských potřeb; pomocné
  techniky – využití zprostředkovaných informací např. od blízkých osob –
  v souladu s vlastní vůlí uživatele).
 •  Zásady hodnocení průběhu poskytování sociální služby a hodnocení
  naplňování osobních cílů.
 •  Vedení dokumentace, nácvik záznamů z různých technik plánování.
   Podklady pro tvorbu metodiky k IP.

Výcvik využívá hlavně interaktivních techniky.
Těžiště práce spočívá v přímém nácviku plánování a sestavování plánů.
Účastníci v průběhu kurzu sestaví 2 kompletní plány s komunikujícím, 2 plány
s nekomunikujícím uživatelem.
Plánování i samotné plány, které účastníci sestaví, budou supervidovány lektorem
kurzu.

Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a vedoucím
pracovníkům, kteří jsou v roli klíčového pracovníka (KP).
Dále pracovníkům, kteří práci klíčových pracovníků řídí nebo jsou zodpovědní za
tvorbu metodiky k individuálnímu plánování (IP).

Lektor:

Iveta Šůstková je supervizor a konzultant standardů kvality sociálních služeb a průvodce v problematice rizikového a agresivního chování. Supervizní podporu a vzdělávací programy v sociálních službách realizuje od roku 2004. Od roku 2012 mají všechny její vzdělávací programy akreditaci Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR s celostátní platností.

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

24h

Místo konání

Vzdělávací institut VIDIA Vsetín
Diakonie ČCE - středisko Vsetín
Strmá 34
755 01  Vsetín
(v budově domovů Vyhlídka a Jabloňová, 2.patro)

Akreditace

Ano

Lektor/ka

Mgr. Iveta Šůstková

Doporučený počet účastníků

12

Cena

3800,- Kč

Manažer/ka kurzu

Lenka Holubcová

Telefon: 608 920 880

E-mail: holubcova.vidia@diakonievsetin.cz

Čas konání

Celkem 24 akreditovaných vyučovacích hodin.
Rozděleno do čtyř vzdělávacích dnů: 23.2.,9.3.,30.3.,20.4.2023 v čase od 8.30h do 14.00h.