Validace podle Naomi Feil I. a II.  20. - 21.3.2023

Dvoudenní kurz, který Vás uvede do účinného a osvědčeného přístupu k lidem s demencí – validace 
podle Naomi Feil®. 

Termíny

20.3. 2023

O kurzu

Validace je metoda přístupu ke klientovi s demencí, která snižuje nutnost klienta 
omezovat, pomáhá odstraňovat jeho pocity strachu, posiluje jeho sebehodnocení 
a umožňuje mu v klidu a důstojně prožít závěrečnou etapu života. Díky pochopení, jak 
klient vnímá realitu a jak prožívá své emoce, se mohou pečující k němu přiblížit, navázat 
s ním smysluplný vztah a podporovat jeho lidskou hodnotu. 

1. ČÁST KURZU
• seznámíte se s principy metody validace podle Naomi Feil®
• porozumíte stavům dezorientace při demencích
• naučíte se vytvářet atmosféru bezpečí a důvěry
• pochopíte význam verbální a neverbální komunikace dle této metody
• natrénujete komunikační techniky včetně zátěžových situací z praxe


2. ČÁST KURZU
• naučíte se pracovat s empatií klientů pomocí několika technik (centrování, 
pozorování, kalibrování)
• podrobně se seznámíte se 4 fázemi dezorientace, naučíte se tyto fáze rozpoznávat 
u svých klientů podle jejich charakteristických znaků a pracovat s nimi
• osvojíte si nové verbální a neverbální techniky komunikace s klienty, které jsou pro 
jednotlivé fáze vhodné (např. práce se symboly)
• projdete si analýzou a řešením jednotlivých situací z praxe

Lektorka:

Mgr. RENÁTA NENTVICHOVÁ NOVOTNÁ - CERTIFIKOVANÁ VALIDATION NAOMI 
FEIL® - PRESENTER

Vystudovala obor Sociální práce a sociální politika na FF UK v Praze. Po studiu se 
specializovala na problematiku práce se seniory s demencí a v této oblasti si nadále 
doplňovala vzdělání – Validation nach Naomi Feil Level 1, 2, 3 ve Vídni, roční výcvik v 
reminiscenční terapii Facilitator Remembering Yesterday, Caring Today, systematický 
kurz Pracovník v oblasti péče o člověka s demencí v Diakonii ČCE, aj.
Pracovala přes 5 let v Domově pro seniory Slunečnice v Praze na pozici sociální 
pracovnice, kde aplikovala svoje vědomosti do praxe – kromě adaptačního programu 
uživatelů, individuálního plánování a sociálního šetření pracovala jako koordinátorka 
sociálních terapeutů a prakticky se věnovala reminiscenční terapii a validaci.

Má pozitivní vztah k lidem – jak k seniorům, tak i k účastníkům kurzů, které dokáže 
nadchnout a motivovat. Na kurzech má standardně vynikající hodnocení.

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

2 x 8 hodin

Místo konání

Vzdělávací institut VIDIA Vsetín
Diakonie ČCE - středisko Vsetín
Strmá 34
755 01 Vsetín
(v budově domovů Vyhlídka a Jabloňová, 2.patro)

Akreditace

ano

Lektor/ka

Mgr. RENÁTA NENTVICHOVÁ NOVOTNÁ

Doporučený počet účastníků

12

Cena

5 600 Kč

Manažer/ka kurzu

Pavla Konečná

Telefon: 731 630 178

E-mail: konecna.vidia@diakonievsetin.cz

Čas konání

20.3.2023 - 8:00 - 15:30 hodin

21.3.2023 - 8:00 - 15:30 hodin