Sexualita lidí se zdravotním postižením 1  - PAS 24.2.2023

Akreditovaný kurz řešící téma sexuality u lidí se zdravotním postižením zaměřený na osoby s poruchou autistického spektra

Termíny

24.2. 2023

O kurzu

Kurz se věnuje představení sexuality lidí s postižením jako důležité oblasti pro kvalitu jejich života a uchopení této problematiky v rámci sociálních služeb. Představuje základní principy a východiska pro bezpečnou práci se sexualitou, pomáhá najít účastníkům jejich vlastní hranice pro práci se sexualitou klienta a pojmenovává kompetence, nutné pro poskytování této podpory klientům. Kurz je určen všem pracovníkům v přímé péči, managementu, pečujícím osobám a dalším lidem, kteří se profesně setkávají s lidmi s postižením. Jeho cílem je propojit základní teoretické informace s praktickými náhledy, příčiny s důsledky a otevřít tak zdravý a logický náhled na sexualitu lidí s postižením. Kurz pojmenovává a představuje aktuální možnosti práce se sexualitou lidí s postižením v rámci České Republiky a seznamuje účastníka s hlavními hendikepy člověka s postižením a možnostmi jejich zmírnění nebo úplného odstranění. Kurz varuje před mýty a předsudky a vede účastníky i k sebepojetí sebe sama, jako profesionála pracujícího se sexualitou v rámci svých daných kompetencí.

Kurz je vždy přizpůsoben dané skupině účastníků, jejich potřebám a nezodpovězeným otázkám a je zaměřen právě na ty osoby se zdravotním postižením, se kterými účastníci v rámci své profese setkávají.

Lektorka kurzu:

Mgr. Hana Šimáčková

Absolvovala obor Speciální pedagogika – učitelství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Poté vybrala si práci v sociálních službách. Dlouhodobě se zaměřuje na práci se sexualitou a vztahy dospělých lidí s mentálním postižením, kombinovaným postižením a poruchou autistického spektra.

Od roku 2008 je neodmyslitelně spjatá s organizací SKOK do života. Od samého počátku svého působení v této organizaci se věnuje oblasti sexuality a vztahů lidí s postižením, zavádění práce se sexualitou do jednotlivých služeb. Stala se sexuálním důvěrníkem na plný úvazek pro klienty celé organizace. Poskytuje odbornou a metodickou podporu pracovníkům přímé práce. Její podpora směřuje i k rodinám, opatrovníkům a blízkým lidem klientů.

Lektoruje kurzy zaměřené na oblast sexuality a vztahu lidí s postižením a poskytuje konzultace dalším poskytovatelům sociálních služeb.

Roku 2019 založila spolu s Petrem Eisnerem a Věrou Srdečnou spolek NEBUĎ NA NULE, z.s. – unie sexuálních důvěrníků České republiky, jehož je nyní předsedkyní.

 

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 h

Místo konání

Vzdělávací institut VIDIA Vsetín
Domov Vyhlídka (domov pro seniory) - 2. patro
Diakonie ČCE - středisko Vsetín
Strmá 34, 755 01, Vsetín

Akreditace

ano

Lektor/ka

Mgr. Hana Šimáčková

Doporučený počet účastníků

15

Cena

1 850 Kč

Manažer/ka kurzu

Pavla Konečná

Telefon: 731630178

E-mail: konecna.vidia@diakonievsetin.cz

Čas konání

9:00 - 16:00 h