Role výživy v paliativní péči  27.2.2022

Vzdělávací seminář s vedoucí nutriční terapeutkou Vsetínské nemocnice a.s. o výživě chronicky nemocných seniorů či pacientů v paliativní péči s dostatečným prostorem pro diskuzi a dotazy účastníků. 

Termíny

27.2. 2023

O kurzu

Pravidelné sledování stavu výživy je nedílnou součástí a jedním z hlavních předpokladů kvalitní péče o chronicky nemocného seniora, či pacienta v paliativní péči. Navzdory nejrůznějším novinkám v léčebných postupech a medikaci se v praxi setkáváme spíše s prodlužováním délky života, bez udržení jeho adekvátní kvality. Pacient v terminální fázi onemocnění často nemůže vyslovit své přání a otázkou zůstává, zda respektovat fakt, že lidský život je konečný a také se zamyslet, zda intenzivní péče „za každou cenu“ je stále ještě etická.

Malnutrice, neboli podvýživa je závažný stav, který zhoršuje prognózu a léčbu různých onemocnění. Vyskytuje se prakticky u všech chronických onemocnění, kdy pacient přijímá méně stravy, než byl dříve zvyklý. Situaci komplikuje také skutečnost nadužívání mnoha různorodých medikamentů ovlivňujících příjem stravy, chuť jídla nebo dokonce mohou způsobovat zažívací obtíže a znemožnit tak příjem zcela.

Možnosti nutriční podpory jsou široké, již od úprava běžné stravy, individualizovaných nutričních doporučení až po užívání orálních nutričních supplement (sippingu) či využití příjmu stravy formou invazivní nutriční terapie (nasogastrická sonda, PEG). V neposlední řadě také otázka etické stránky problematiky nutriční podpory v paliativní péči.

Témata kurzu:

  • Jaké jsou fyziologické a psychosomatické aspekty výživy polymorbidních seniorů
  • Malnutrice, sarkopenie a kachexie jako prognostický faktor u seniora s chronickým onemocněním
  • Polypragmazie (užívání mnoha léčiv současně) a ovlivnění chuti k jídlu a příjmu stravy
  • Nejčastější onemocnění limitující pacienta v příjmu stravy – stavy po CMP, onkologická onemocnění, Diabetes mellitus
  • Paliativní nutriční podpora, od běžné úpravy stravy, přes sipping až po PEG. Živit za každou cenu nebo respektovat přání pacienta???
  • Potřeba živin a tekutin pro paliativního pacienta
  • Sipping – jak na to… jak se podává, jak se uchovává, jak se dá do jídel „schovat“ – možnosti na trhu, které jsou vhodnější, které jsou jen „za hodně peněz, málo muziky“
  • Praktické tipy pro nutriční podporu paliativního pacienta – odmítání stravy a tekutin
  • Nutriční poradna/ nutriční podpora. Koho oslovit? Na jaké množství sippingu má pacient nárok a za jakých podmínek, a jak to celé funguje?

Lektorka kurzu:

Ing. Bc. Gabriela JANÍČKOVÁ - vedoucí nutriční terapeut Vsetínská nemocnice a.s

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

6 hodin

Místo konání

Vzdělávací institut VIDIA
Domov pro seniory Vyhlídka (2. patro)
Diakonie ČCE - středisko Vsetín
Strmá 34,
755 01 Vsetín

Akreditace

ne

Lektor/ka

Ing. Bc. Gabriela JANÍČKOVÁ

Doporučený počet účastníků

15

Cena

zdarma

Manažer/ka kurzu

Pavla Konečná

Telefon: 731630178

E-mail: konecna.vidia@diakonievsetin.cz

Čas konání

8:00 - 14:00 hodin