Proměny stáří a gerontooblek

S problematikou péče o seniory se při své práci setkáváte téměř celý svůj profesní život.

Pocity seniorů či osob těžce nemocných lze pochopit vyzkoušením GERONTO-OBLEKU simulujícího stařecký pohyb.

Akreditovaným seminářem v rozsahu 8 hodin Vás bude provázet Bc. Renata Kratochvílová Křemenová.

Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, bakalářský obor Sociální politika a sociální práce. V oblasti sociálních služeb se pohybuje od roku 2000. Působila v domově pro seniory jako sociální pracovnice a získala zde zkušenosti jako členka středního managementu. Jako ředitelka centra služeb pro zdravotně postižené se věnovala základnímu i speciálnímu poradenství pro zdravotně postižené a seniory. V organizacích Educa partner a SOCIO získala několikaleté zkušenosti jako manažer vzdělávání v sociálních službách.

Od roku 2011 se věnuje lektorské, přednáškové a poradenské činnosti.

K oblíbeným tématům jejích přednášek patří vše, co se týká mezilidské komunikace a vztahu mezi pracovníkem a klientem s etickým i lidským přesahem. Teorii vždy prokládá vlastními zkušenostmi z práce s cílovými skupinami, mezi které patřili hlavně senioři a zdravotně postižení. Snaží se i o nevšední zpracování témat, kterými jsou například problematika smrti a umírání a problematika konfliktů.

Při svých přednáškách zdůrazňuje, že „…člověk, pokud chce, se učí celý život…“. Sama se dodnes průběžně vzdělává v oblastech, které jí v sociální oblasti byly vždy blízké – paliativní péče, problematika Alzheimerovy a Parkinsonovy nemoci, konflikty a mediace, komunikace a etika. Setkání s účastníky přednášek jsou pro ní vždy velkým profesním i lidským přínosem.

Termíny

21.4. 2021

O kurzu

 Obsah semináře:

  • úvod do problematiky stáří
  • charakteristika stárnutí a stáří
  • typické projevy a rysy biologického stárnutí
  • typické změny v psychické oblasti a intelektových schopnostech
  • změny v oblasti percepce
  • představení obleku stáří
  • interaktivní prožitek frekventantů
  • pohled na seniora po interaktivním prožitku

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 h

Místo konání

Vzdělávací institut VIDIA Vsetín
Diakonie ČCE - středisko Vsetín
Strmá 34
755 01  Vsetín
(v budově domovů Vyhlídka a Jabloňová, 2.patro)

Akreditace

Ano

Lektor/ka

Bc. Renata Kratochvílová Křemenová

Doporučený počet účastníků

25

Cena

1390,- Kč

Manažer/ka kurzu

Lenka Konečná, DiS.

Telefon: 731 630 178

E-mail: vidia@diakonievsetin.cz

Čas konání

středa dne 21.4.2021 od 9.00 do 16.00 hodin

prezence účastníků od 8.45 hodin