Proměny stáří a gerontooblek

S problematikou péče o seniory se při své práci setkáváte téměř celý svůj profesní život. Pocity seniorů či osob těžce nemocných lze pochopit vyzkoušením GERONTO-OBLEKU simulujícího stařecký pohyb.

Akreditovaným seminářem v rozsahu 8 hodin bude provázet Bc. Renata Kratochvílová Křemenová.

Termíny

3.11. 2020

O kurzu

 Obsah semináře:

  • úvod do problematiky stáří
  • charakteristika stárnutí a stáří
  • typické projevy a rysy biologického stárnutí
  • typické změny v psychické oblasti a intelektových schopnostech
  • změny v oblasti percepce
  • představení obleku stáří
  • interaktivní prožitek frekventantů
  • pohled na seniora po interaktivním prožitku

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 h

Místo konání

Vzdělávací institut VIDIA Vsetín
Diakonie ČCE - středisko Vsetín
Strmá 34
755 01  Vsetín
(v budově domovů Vyhlídka a Jabloňová, 2.patro)

Akreditace

Ano

Lektor/ka

Bc. Renata Kratochvílová Křemenová

Doporučený počet účastníků

25

Cena

1390,- Kč

Manažer/ka kurzu

Lenka Plešková, DiS.

Telefon: 731 630 178

E-mail: vidia@diakonievsetin.cz

Čas konání

úterý dne 3. 11. 2020 od 9.00 do 16.00 hodin

prezence účastníků od 8.45 hodin