Práce s emocemi a komunikace s rodinnými příslušníky klientů

Emoce nás doprovázejí od narození až po okamžik smrti. Kdo z nás s nimi občas nemá problémy v práci, doma … Na tomto kurzu se podíváme na možnosti práce s emocemi v kontaktu s klienty, uživateli ale i s rodinnými příslušníky z pohledu moderního Gestalt přístupu.

Termíny

21.10. 2021

O kurzu

Tento praktický, zážitkový seminář je zaměřen na seznámení se základem gestalt psychoterapie, filozofických a teoretických pilířů tohoto moderního a velice oblíbeného přístupu (pole, figura, proces, uvědomování apod.). Účastníci budou mít možnost pracovat nejenom se svými emocemi, uvědomovat si je a učit se s nimi zacházet ve svém osobním i profesním životě, ale také budou mít výbornou příležitost pracovat s konkrétními kazuistikami svých klientů a uživatelů a tak obohatit svůj individuální pracovní styl o prvky gestalt přístupu.  Pracovníci pomáhajících profesi si osvojí také komunikaci s rodinnými příslušníky svých klientů a budou schopni řešit konkrétní problémy vzniklé na pracovišti.

Obsah kurzu:

  • Gestalt terapie jako moderní, holistický přístup zaměřený na celkový růst člověka
  • Základy komunikace a kontaktu
  • Pojmy pole, figura, proces, uvědomování, apod. a jejich využití v praxi
  • Role uvědomování si vlastního prožívání jako jednoho ze základních zdrojů kontaktu
  • Teorie komunikace a odlišný přistup k uživatelům a jejich rodinným příslušníkům
  • Uvědomování si svých vlastních potřeb a jejich uspokojování
  • Práce s kazuistikou pro praktické uchopení principů a postupu práce s emocemi
  • Supervize konkrétních případů z praxe účastníků kurzu

Představení lektora

Mgr. Piotr Wardecki je psychoterapeut, supervizor a lektor.

Kromě soukromé psychoterapeutické praxe se dlouhodobě věnuje supervizi v sociální oblasti. 

Rád pracuje s lidmi z první linie pomáhání druhým.

Podporuje u pracovníků potřebu stanovení a udržování hranic v procesu pomáhání druhým a také sebeuvědomování, což považuje za klíčové kompetence v pomáhajících profesích.

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 h

Místo konání

Vzdělávací institut VIDIA Vsetín
Diakonie ČCE - středisko Vsetín
Strmá 34
755 01  Vsetín
(v budově domovů Vyhlídka a Jabloňová, 2.patro)

Akreditace

Ne

Lektor/ka

Mgr. Piotr Wardecki

Doporučený počet účastníků

15

Cena

1290,-

Manažer/ka kurzu

Lenka Konečná, DiS.

Telefon: 731 630 178

E-mail: vidia@diakonievsetin.cz

Čas konání

8:00 -15:00h