Práce s emocemi a komunikace s rodinnými příslušníky klientů 2.11.2022

Emoce nás doprovázejí od narození až po okamžik smrti. Kdo z nás s nimi občas nemá problémy v práci, doma … 

Termíny

2.11. 2022

O kurzu

Tento praktický, zážitkový seminář je zaměřen na seznámení se základem gestalt psychoterapie, filozofických a teoretických pilířů tohoto moderního a velice oblíbeného přístupu (pole, figura, proces, uvědomování apod.).

Účastníci budou mít možnost pracovat nejenom se svými emocemi, uvědomovat si je a učit se s nimi zacházet ve svém osobním i profesním životě, ale také budou mít výbornou příležitost pracovat s konkrétními kazuistikami svých klientů a uživatelů a tak obohatit svůj individuální pracovní styl o prvky gestalt přístupu.  Pracovníci pomáhajících profesi si osvojí také komunikaci s rodinnými příslušníky svých klientů a budou schopni řešit konkrétní problémy vzniklé na pracovišti.

Obsah kurzu:

  • Gestalt terapie jako moderní, holistický přístup zaměřený na celkový růst člověka
  • Základy komunikace a kontaktu
  • Pojmy pole, figura, proces, uvědomování, apod. a jejich využití v praxi
  • Role uvědomování si vlastního prožívání jako jednoho ze základních zdrojů kontaktu
  • Teorie komunikace a odlišný přistup k uživatelům a jejich rodinným příslušníkům
  • Uvědomování si svých vlastních potřeb a jejich uspokojování
  • Práce s kazuistikou pro praktické uchopení principů a postupu práce s emocemi
  • Supervize konkrétních případů z praxe účastníků kurzu

Představení lektora

Mgr. Piotr Slawomir Wardecki, psychoterapeut, supervizor, lektor, kouč, teolog.

Narodil se v roce 1971 ve Varšavě v Polsku. Po ukončeni základní školy a gymnázia studoval na Katolické Univerzitě v Lublině v Polsku filozofii, pedagogiku a teologii. Pak na Univerzitě Palackého v Olomouci teologii. V letech 2001 - 2006 absolvoval dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v gestalt psychoterapii v Institutu Dialog, akreditován Českou Psychoterapeutickou Společnosti ČLK pro zdravotnictví  (v rozsahu 590 hod.). V roce 2004 absolvoval psychiatrickou stáž v Psychiatrické léčebně v Kroměříži. V letech 2010-2014 absolvoval výcvik v supervizi a systemickém koučování v Institutu S&K Hermés Praha (v rozsahu 500 hod.). Kromě soukromé psychoterapeutické a supervizní praxe má za sebou dlouholetou lektorskou činnost v soukromých, církevních a občanských organizacích, aktivní účast na konferencích, školeních a workshopech akreditovaných Polskou a Českou Asociací Psychologů. Od roku 2012 je členem České společnosti pro gestalt terapii a také členem České asociace pro psychoterapii. Působí rovněž jako kouč a věnuje se doprovázení manažerů a klíčových pracovníků v jejich profesním růstu. Má bohaté, osobní zkušenosti v duchovní oblasti. Dlouhodobě pracoval jako duchovní. Nebojí se otevírat otázky víry, spirituality, smyslu života, psychospirituální krize. Specializuje se na poskytování supervize v sociálních službách a v individuálním poradenství.  Je členem Asociace supervizorů pomáhajících profesí. V poslední době se věnuje problematice pomoci obětem trestných činů a také pachatelům a jejich rodinám.  Spolupracuje s Ministerstvem spravedlnosti ČR (PMS ČR).  Je lektorem resocializačních programů Probační a mediační služby.

Rád pracuje s lidmi z první linie pomáhání druhým.

Podporuje u pracovníků potřebu stanovení a udržování hranic v procesu pomáhání druhým a také sebeuvědomování, což považuje za klíčové kompetence v pomáhajících profesích.

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 h

Místo konání

Vzdělávací institut VIDIA Vsetín
Diakonie ČCE - středisko Vsetín
Strmá 34
755 01  Vsetín
(v budově domovů Vyhlídka a Jabloňová, 2.patro)

Akreditace

Ne

Lektor/ka

Mgr. Piotr Slawomir Wardecki

Doporučený počet účastníků

15

Cena

1390,-

Manažer/ka kurzu

Lenka Holubcová

Telefon: 608 920 880

E-mail: holubcova.vidia@diakonievsetin.cz

Čas konání

8:00 -15:00h