Ochrana práv uživatelů sociálních služeb 2.2.2023

Akreditovaný kurz zaměřený na zvýšení kompetence pracovníků poskytovatelů sociálních služeb ve znalosti práv osob a ochrany práv uživatelů sociálních služeb.

Termíny

2.2. 2023

O kurzu

  • Vzdělávací program je vhodný pro všechny pracovníky v sociálních službách.
  • Cílem vzdělávacího programu Ochrana práv uživatelů sociálních služeb je zvýšit kompetence pracovníků poskytovatelů sociálních služeb ve znalosti práv osob a ochrany práv uživatelů sociálních služeb.
  • Účastníci jsou seznámeni s požadavky právních norem týkajících se ochrany práv osob i specifických pravidel vztahujících se k naplňování práv při poskytování sociálních služeb.
  • Výuka je zaměřena na nejčastější situace, v nichž může v souvislosti s poskytováním sociálních služeb docházet k porušování práv uživatelů, možnostmi, jak porušování práv uživatelů účinně předcházet.
  • Pozornost bude věnována vymezení obsahu pojmu střet zájmů, seznámení s oblastmi a situacemi střetů zájmů.
  • Část vzdělávacího programu je zaměřena na specifické situace v oblasti práv osob, omezených ve svéprávnosti, kterým byl soudně přidělen opatrovník a na oblast tzv. vážně míněného nesouhlasu s pobytem v sociální službě.
  • Jeden z výukových bloků se vztahující k problematice omezování pohybu klientů v sociálních službách v souvislosti s možným rizikem.
  • Teoretická část je doplněna o praktická cvičení a o předávání zkušeností účastníků, z každodenní dobré i špatné praxe, při poskytování základních činností sociálních služeb

Pro koho je kurz určený

Místo konání

Vzdělávací institut VIDIA Vsetín
Diakonie ČCE - středisko Vsetín
Strmá 34
755 01  Vsetín
(v budově domovů Vyhlídka a Jabloňová, 2.patro)

Lektor/ka

Mgr. Iveta Šůstková

Doporučený počet účastníků

18

Cena

1 390 Kč

Manažer/ka kurzu

Pavla Konečná

Telefon: 731 630 1778

E-mail: konecna.vidia@diakonievsetin.cz

Čas konání

8:00 - 15:30