Nikdy není pozdě na spokojený tým 2.3.2023

Během našeho života jsme stále součástí nějakých týmů - rodina, kolektiv v zaměstnání, apod.  Pro spokojenost všech musí fungovat týmová spolupráce a týmová komunikace a na to se v našemi semináři zaměříme. 

Termíny

2.3. 2023

O kurzu

Naučíte se komunikovat s dalšími členy týmu, naslouchat druhým, hledat řešení a spolupracovat v týmu ke spokojenosti všech. Dovednosti získané na kurzu využijete nejen v zaměstnání, ale i v rodině a dalších oblastech osobního života.

Klíčové body kurzu:

  • Zdroje psychické pohody a odolnosti
  • Čtyři faktory sounáležitosti týmu
  • „Energetický válec“
  • Čtyři faktory ohrožující tým
  • „Problém“ jako riziko i příležitost k růstu

Lektorka

Mgr. et Mgr. Irena Smékalová

psycholožka, supervizorka, lektorka

Jednooborovou psychologii vystudovala na FFUP Olomouc. Absolvovala sebezkušenostní výcvik SUR (500 hodin), Supervizní a koučovací výcvik Hermés Praha (500hodin), Systemický supervizní výcvik v Ostravě (240 hodin) a Meditační techniky v terapii v Daletu Olomouc.

Přes patnáct let lektoruje semináře osobnostního rozvoje. Více než osm let se věnuje supervizím. Individuálním, týmovým a případovým. Jako psycholog na volné noze pracuje individuálně s klienty i manželskými páry. Se svým manželem doprovází snoubence v přípravě na manželství a věnují se vztahovému poradenství ve vlastní soukromé manželské poradně.

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

6 hodin

Místo konání

Vzdělávací institut VIDIA Vsetín
Diakonie ČCE - středisko Vsetín
Strmá 34
755 01 Vsetín
(v budově domova Vyhlídka, 2.patro)

Akreditace

ne

Lektor/ka

Mgr. et Mgr. Irena Smékalová

Doporučený počet účastníků

12

Cena

1 490,00 Kč

Manažer/ka kurzu

Pavla Konečná

Telefon: 731 630 178

E-mail: konecna.vidia@diakonievsetin.cz

Čas konání

8:30 - 14:00 hodin