MAJOR DONORS aneb Jak získat významné firemní a individuální dárce pro Váš projekt  19.4.2023

Nedaří se vám jen z veřejných zdrojů realizovat váš projekt? Chybí vám dlouhodobá významná finanční pomoc firem a individuálních dárců? Přijďte načerpat zkušenosti a praktické dovednosti od týmu z naší neziskovky.

Termíny

19.4. 2023

O kurzu

V kurzu se dozvíte, jak s pomocí systému „major donors“ vytipovat „velké dárce“, (100 tis. a výše), jak je efektivně požádat o dar a jak s nimi komunikovat, aby zůstali vaší organizaci dlouhodobě nakloněni.

Dáme Vám také další tipy:

  • kde a jak systematicky získávat významné dárce
  • jaké materiály si připravit a jak je vytvořit
  • jak dárce oslovovat a jak s nimi jednat
  • jaká jsou úskalí při jednáních
  • pokud jste již významného dárce získali, jak dál postupovat

Kurz je především určen pracovníkům z NNO jako jsou ředitelé, manažeři,  fundraiseři, pracovníci PR oddělení aj.

Lektory kurzu jsou pracovníci DIAKONIE ČCE - střediska Vsetín, které získalo dary ve výši 10,6 mil. Kč na projekt Domova pro seniory ze celkem 47,5 mil. Kč.

Ing. Dan Žárský - ředitel střediska

Bc. Jana Najtová - vedoucí marketingového oddělení 

 

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

6 h

Místo konání

Kurz proběhne formou online pomocí programu ZOOM.
Přihlášeným účastníkům budou instrukce k přihlášení zaslány emailem.

Akreditace

Ne

Lektor/ka

Ing. Dan Žárský, Bc. Jana Najtová

Doporučený počet účastníků

15

Cena

2990,- Kč

Manažer/ka kurzu

Pavla Konečná

Telefon: 731 630 178

E-mail: vidia@diakonievsetin.cz

Čas konání

9:00 - 14:15 hodin