Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách má rozsah 152 hodin. Kurz je rozdělen na dvě části: výuku (112 h) a praxi (40 h). Tento kurz lze hradit přes úřad práce formou zvolené rekvalifikace. Obsah kurzu je v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Termíny

7.4. 2021

O kurzu

Diakonie Vsetín působí v oblasti sociálních služeb na Vsetínsku více než 15 let. Máme bohaté zkušenosti s různými typy péče. Tento kurz pro vás připravili naši nejzkušenější zaměstnanci a lektoři. Dostanete proto maximum užitečných a v praxi použitelných informací.

Témata

 • komunikace s klientem v sociálních službách (empatie, akceptace a autenticita)
 • systém sociálního zabezpečení v ČR
 • opatrovnictví a ochrana práv dětí
 • druhy sociálních služeb a individuální plánování
 • etické aspekty poskytování sociálních služeb
 • právní minimum
 • zdravotní minimum včetně základů první pomoci a hygieny
 • základní přehled v oblasti sociálních dávek
 • aktivizační metody
 • psychologické minimum
 • specifika práce se seniory a zdravotně handicapovanými
 • práce s rizikovými skupinami

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

152 hodin

Místo konání

Vzdělávací institut VIDIA Vsetín
Diakonie ČCE - středisko Vsetín
Strmá 34
755 01  Vsetín
(v budově domovů Vyhlídka a Jabloňová, 2.patro)

Akreditace

ano, číslo akreditace A 2019/0350 - PK

Lektor/ka

Kolektiv lektorů (dle jednotlivých témat)

Doporučený počet účastníků

20

Cena

9500,- Kč

Manažer/ka kurzu

Lenka Konečná, DiS.

Telefon: 731630178

E-mail: vidia@diakonievsetin.cz

Čas konání

Kurz začíná dne 7.4.2021 a končí 16.6.2021. Na žádost Vám rádi zašleme podrobný harmonogram.