Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 14.3. - 16.5.2023

Kurz je rozdělen na dvě části: výuku (100h) a praxi (56 h), celkový rozsah 156 h. Tento kurz lze hradit přes úřad práce formou zvolené rekvalifikace. Obsah kurzu je v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Termíny

14.3. 2023
Vzdělávací institut VIDIA Vsetín, Strmá 34, Vsetín Přihláška

O kurzu

Tento kurz pro vás připravili naši nejzkušenější zaměstnanci a lektoři, neboť Diakonie Vsetín působí v oblasti sociálních služeb na Vsetínsku více než 15 let a má bohaté zkušenosti s různými typy péče. Dostanete proto maximum užitečných a v praxi použitelných informací.

Kurz probíhá prezenčně ve velmi příjemném a přátelském prostředí. Zkušení, erudovaní a praxí ověření lektoři jsou zárukou profesionality a spokojenosti účastníků.

V rámci praxe navštívíte domovy pro seniory, setkáte se nejmodernější technikou a nejnovějšími metodami a postupy péče o klienty.

V ceně kurzu je vždy také malé občerstvení s překvapením. 

Témata:

 • komunikace s klientem v sociálních službách (empatie, akceptace a autenticita)
 • systém sociálního zabezpečení v ČR
 • opatrovnictví a ochrana práv dětí
 • druhy sociálních služeb a individuální plánování
 • etické aspekty poskytování sociálních služeb
 • právní minimum
 • zdravotní minimum včetně základů první pomoci a hygieny
 • základní přehled v oblasti sociálních dávek
 • aktivizační metody
 • psychologické minimum
 • specifika práce se seniory a zdravotně handicapovanými
 • práce s rizikovými skupinami

DSC_4490 o

DSC_4504 (2)

IMG_20200907_141201

IMG_20220712_083001 (1)

Informace o lektorech:

Mgr. Lubomír Pelech

 B5 - Aktivizační techniky, pedagogika volného času, B8 - krizová intervence

Vystudoval pedagogiku volného času – základy techniky na Pedagogické fakultě a speciální pedagogiku – etopedii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Absolvoval šestileté vzdělávání na Technické univerzitě Chemnitz (SRN) a psychoterapeutický výcvik na Univerzitě Karlově v Praze. Pracoval jako sociální asistent a projektový manažer v sociální oblasti na Magistrátu města Brna a metodik vzdělávání na brněnském krajském pracovišti Národního institutu pro další vzdělávání, nyní Národní pedagogický institut. 

V současné době pracuje jako lektor, supervizor, kouč, mentor  ve školství, sociální službách, úřadech i ve firemním vzdělávání. Lektoruje již asi 30 let.Působí jako lektor  v oblasti sociální práce a managementu, supervizor pro sociálních služeb, pro pedagogy ZŠ, SŠ. Pracuje pro MPSV i MŠMT i v oblasti řízení projektů.

Vyučoval a vyučuje také na Masarykově univerzitě předměty Terénní sociální práce, Sociální práce s mládeží, vede kurzy Sociální práce, Poradenská komunikace, Krizová intervence, Supervize v poradenství, Patologie školní třídy, Sociálně patologické jevy ve škole, Projektové práce.

 

Mgr. Piotr Slawomir Wardecki 

A3 - Etika, lidská práva, důstojnost, současné pojetí kvality života

Psychoterapeut, supervizor, kouč a lektor.

Studoval v Polsku a v ČR filozofie, pedagogiku a teologie. Má dlouhodobé psychoterapeutické výcviky v psychoterapii a v supervizi.

Pracuje v privátní psychoterapeutické ordinaci. Je také lektorem resocializačních programů pro ministerstvo spravedlnosti ČR.

Mnoho let se věnuje supervizi v sociálních, zdravotních a školských zařízeních. Aktivně se podílí na spoustě různých projektů v oblasti psychoterapie a supervize. Je členem České asociace psychoterapií, Asociace supervizorů pomáhajících profesí a České společnosti pro gestalt terapii. 

 

PhDr. et. Mgr. Radana Šebestová, DiS.

A2 – Teorie a metody sociální práce

A4 – Prevence vzniku závislosti osob na sociální službě

B4 – Základy výuky péče o domácnost, podpora vedení běžného způsobu života

Velmi zkušená lektorka, která se přednášení a lektorské činnosti věnuje od roku 2013. Zaměřuje se na oblast problematiky psychologie, psychiatrie,  sociologie a pedagogiky. Má zkušenosti v sociálních službách, kdy pracovala jako sociální pracovnice v Domově se zvláštním režimem, po dobu 20 let působila jako sociální pracovník na Úřadu práce ČR a od roku 2019 je speciálním pedagogem.

 

Mgr. Miroslava Krasulová

A8 – Základy poskytování první pomoci

B1 – Úvod do problematiky zdravotního postižení

Zkušená pedagožka, odborných předmětů – ošetřovatelství, psychologie, první pomoc. Velkým přínosem pro výuku byla praxe se studenty na různých odděleních v nemocnici i v zařízeních sociální péče.

V současné době pracuje na odborných kurzech, ve škole a také v zařízení pro seniory v Diakonii ve Vsetíně na pozici zdravotní sestry. Zná tedy do detailů práci, či lépe poslání, pečovatelek a pečovatelů. 

Mgr. Iveta Šůstková -  lektor, supervizor a konzultant standardů kvality sociálních služeb a průvodce v problematice rizikového a agresivního chování. Supervizní podporu a vzdělávací programy v sociálních službách realizuje od roku 2004. Od roku 2012 mají všechny její vzdělávací programy akreditaci Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR s celostátní platností.

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

156 hodin

Místo konání

Vzdělávací institut VIDIA Vsetín
Diakonie ČCE - středisko Vsetín
Strmá 34
755 01  Vsetín
(v budově domovů Vyhlídka a Jabloňová, 2.patro)

Akreditace

ano, číslo akreditace A 2019/0350 – PK

Lektor/ka

Kolektiv lektorů (dle jednotlivých témat):

Doporučený počet účastníků

20

Cena

13 500,- Kč

Manažer/ka kurzu

Lenka Holubcová

Telefon: 608920880

E-mail: holubcova.vidia@diakonievsetin.cz

Čas konání

Kurz začíná dne 14.3.2023 a končí 16.5.2023. Na žádost Vám rádi zašleme podrobný harmonogram. 

Reference od účastníků

,,Účastnila jsem se kurzu pracovníka v sociálních službách. Kurz určitě doporučuji. Co hodnotím velmi pozitivně je velká odbornost lektorů, jejich ochota všechno vysvětlit a se vším pomoci. "Renata Kolmanová

,,Celý kurz byl pro mě přínosem. Znát teorii je bezesporu potřebné a nesmírně důležité, na kurzu mě ale čekala i praktická část výuky, za což jsem velmi vděčná. Dozvědela jsem se informace, které denně využiji ve své práci. Velmi bych si přála, aby tento kurz nebyl povinný jen pro pracovníky v sociálních službách, ale i pro rodinné příslušníky. Pro ty, kteří se starají o své blízké doma nebo za nimi mnohdy denně dochází, aby věděli, jak o ně nejen správně pečovat, ale také jak s nimi komunikovat a naslouchat." Elen Vrbová

,,Chtěla bych poděkovat za výbornou koncepci tohoto kurzu. V  prezenční části jsme se mohli osobně dobře poznat se spolužáky, vládla skvělá atmosféra. Lektorům patří poděkování za jejich formu učení hrou. Žádné zbytečné bezpředmětné informace. Nejlepší lekce nelze rozdělit, každá měla své kouzlo, charakter a svůj potenciál posunout nás kousek blíže k pochopení klientů, sociálního systému, práci pečovatelů. Tato práce není pro každého, bohužel je nedoceněná, ale je to cesta, kterou jsem se rozhodla jít." Kateřina Stixová