Jak pomáhat druhým a zároveň pečovat o sebe

Během 8-hodinového kurzu budou mít účastníci příležitost seznámit se s teorií syndromu vyhoření a jeho prevencí, s teorii přístupů v sociální práci (zakázkový model, na řešení zaměřený přístup, gestalt modelita), pracovat s uvědoměním si svých vlastních potřeb a oddělovat je od potřeb klienta, reflektovat princip teď a tady a diagnostikovat přerušení kontaktu v sociální a pečovatelské praxi, pracovat s verbální a neverbální komunikací, uvědomovat si své vlastní emoce v kontaktu s klienty a vědomě s nimi zacházet, efektivně řešit konflikty na pracovišti a získat přehled o psychoterapeutických kapitolách pro sociální profese.

Termíny

9.9. 2021

O kurzu

  • teorie metod sociální práce
  • standardy kvality
  • komunikační dovednosti
  • zvládání stresu a syndrom vyhoření
  • sebeřízení, motivace a etika
  • teorie metod sociální práce

Představení lektora

Mgr. Piotr Wardecki je psychoterapeut, supervizor a lektor.

Kromě soukromé psychoterapeutické praxe, se dlouhodobě věnuje supervizi v sociální oblasti. 

Rád pracuje s lidmi z první linie pomáhání druhým.

Podporuje u pracovníků potřebu stanovení a udržování hranic v procesu pomáhání druhým a také sebeuvědomování, což považuje za klíčové kompetence v pomáhajících profesích.

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 h

Místo konání

Vzdělávací institut VIDIA Vsetín
Diakonie ČCE - středisko Vsetín
Strmá 34
755 01  Vsetín
(v budově domovů Vyhlídka a Jabloňová, 2.patro)

Akreditace

č. 2019/1466-SP/PC

Lektor/ka

Mgr. Piotr Wardecki

Doporučený počet účastníků

15

Cena

1490,-

Manažer/ka kurzu

Lenka Konečná, DiS.

Telefon: 731 630 178

E-mail: vidia@diakonievsetin.cz

Čas konání

8:00 - 15:00h