Jak pomáhat druhým a zároveň pečovat o sebe 19.10.2022 - KAPACITA NAPLNĚNA

Kurz zabývající se teorií syndromu vyhoření, uvědoměním si svých vlastních potřeb a oddělením je od potřeb klienta, prací s emocemi a řešením konfliktů na pracovišti. 

Termíny

19.10. 2022

O kurzu

Během 8-hodinového kurzu budete mít příležitost seznámit se s teorií syndromu vyhoření a jeho prevencí, naučíte se pracovat s uvědoměním si svých vlastních potřeb a oddělovat je od potřeb klienta, pracovat s verbální a neverbální komunikací, uvědomovat si své vlastní emoce v kontaktu s klienty a vědomě s nimi zacházet, efektivně řešit konflikty na pracovišti a získat přehled o psychoterapeutických kapitolách pro sociální profese.

Témata:

  • teorie metod sociální práce
  • standardy kvality
  • komunikační dovednosti
  • zvládání stresu a syndrom vyhoření
  • sebeřízení, motivace a etika
  • teorie metod sociální práce

Lektor: Mgr. Piotr Slawomir Wardecki

Psychoterapeut, supervizor, kouč a lektor.

Studoval v Polsku a v ČR filozofie, pedagogiku a teologie. Má dlouhodobé psychoterapeutické výcviky v psychoterapii a v supervizi.

Pracuje v privátní psychoterapeutické ordinaci. Je také lektorem resocializačních programů pro ministerstvo spravedlnosti ČR.

Mnoho let se věnuje supervizi v sociálních, zdravotních a školských zařizeních. Aktivně se podílí na spoustě různých projektů v oblasti psychoterapie a supervize. Je členem České asociace psychoterapií, Asociace supervizorů pomáhajících profesí a České společnosti pro gestalt terapii. 

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 h

Místo konání

Vzdělávací institut VIDIA Vsetín
Diakonie ČCE - středisko Vsetín
Strmá 34
755 01  Vsetín
(v budově domovů Vyhlídka a Jabloňová, 2.patro)

Akreditace

č. 2019/1466-SP/PC

Lektor/ka

Mgr. Piotr Wardecki

Doporučený počet účastníků

15

Cena

1490,-

Manažer/ka kurzu

Lenka Holubcová

Telefon: 608 920 880

E-mail: holubcova.vidia@diakonievsetin.cz

Čas konání

8:00 - 15:00h