Individuální plánování v nízkoprahových službách  29. - 30.3.2023

Kurz určený pro pracovníky v přímé práci, i pro vedoucí a metodiky služeb v zařízeních poskytujících nízkoprahové sociální služby.

Termíny

29.3. 2023

O kurzu

Lektor vyvíjí od roku 2006 metody, jakými nízkoprahové služby mohou naplňovat standardy kvality sociálních služeb v oblasti jednání se zájemcem, uzavírání dohod a individuálního plánování. Tyto metody jsou prověřeny praxí i inspekcemi (např. dohodoplánování, rozhovor o životě a cíli spolupráce, záznamy IP ve stylu Příběh, Úkol, Tady a teď, Koloběh – cyklický evaluační model.)

Kurz směřuje k tomu, aby si pracovníci zvědomili, že individuální plánování je vlastně strukturované přemýšlení o klientech. Účastníci semináře typicky po jeho skončení hodnotí individuální plánování jako proces, který dlouhodobě intuitivně dělají a mají chuť jej využívat a rozvíjet jako smysluplný nástroj pro dosahování přínosu pro klienty svého zařízení.
Účastníci si na kurzu vytvoří záznamy individuálních plánů vlastních klientů.

**Vlastní notebook při výuce bude velkou výhodou - zejména při skupinových cvičeních**

Lektor kurzu: Ing. Mgr. Aleš Herzog

Od roku 1998 pracuje v nízkoprahových službách. Od roku 2007 let vede Terénní programy SANANIM pracující s lidmi injekčně užívajícími drogy v Praze. Pracoval také v nízkoprahovém klubu PVC a v terénním programu v Blansku. Působil jako inspektor sociálních služeb. Dlouhodobě se zabývá oblastí individuálního plánování.

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

16 h

Místo konání

Vzdělávací institut VIDIA Vsetín
Domov Vyhlídka (domov pro seniory) 2. patro
Diakonie ČCE - středisko Vsetín
Strmá 34, 755 01, Vsetín

Akreditace

ano

Lektor/ka

Ing. Mgr. Aleš Herzog

Doporučený počet účastníků

16

Cena

3 850 Kč

Manažer/ka kurzu

Pavla Konečná

Telefon: 731630178

E-mail: konecna.vidia@diakonievsetin.cz

Čas konání

29.3.2023  - 10:00 - 17:00 h

30.3.2023 - 8:00 - 15:00 h