GERONTOOBLEK A SIMULACE STÁŘÍ  26.4.2023

Prožitkový workshop GERONTOOBLEK – simulace stáří je určen všem, kteří pracují se seniory nebo s osobami se zdravotním postižením.

 

 

Termíny

26.4. 2023

O kurzu

Chtěli byste si vyzkoušet jaké to je během několika minut zestárnout o několik desítek let?  Nohy Vám ztěžknou, záda se ohnou, v rukou se ztratí cit, rozostří se zrak a budete hůře slyšet.

Máte jedinečnou možnost seznámit se s pocity i pohybem seniorů či osob těžce nemocných, a to zážitkovou formou, kdy si vyzkoušíte speciální gerontooblek, který simuluje pohyb a pocity seniorů a zdravotně postižených. Díky této zkušenosti se lépe vcítíte do pocitů a potřeb starých a nemocných lidí.

V obleku si vyzkoušíte běžné činnosti jako chůze do schodů, ze schodů, návštěva toalety, ulehnutí na lůžko, vstávání, dále soběstačnost při oblékání, obouvání, zapínání knoflíků, přijímání stravy a tekutin s dopomocí i bez ní. Díky speciálním rukavicím zažijete třes rukou v různé intenzitě,  pomocí speciálních brýlí se setkáte s vícero oční vadami a se sluchátky poznáte i sluchová postižení.

h02a2bh5

 

 

Lektorka kurzu:

Bc. Renata Kratochvílová Křemenová - 

Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, bakalářský obor Sociální politika a sociální práce. V oblasti sociálních služeb se pohybuje od roku 2000. Působila v domově pro seniory jako sociální pracovnice a získala zde zkušenosti jako členka středního managementu. Jako ředitelka centra služeb pro zdravotně postižené se věnovala základnímu i speciálnímu poradenství pro zdravotně postižené a seniory. V organizacích Educa partner a SOCIO získala několikaleté zkušenosti jako manažer vzdělávání v sociálních službách. Od roku 2011 se věnuje lektorské, přednáškové a poradenské činnosti.

K oblíbeným tématům jejích přednášek patří vše, co se týká mezilidské komunikace a vztahu mezi pracovníkem a klientem s etickým i lidským přesahem. Teorii vždy prokládá vlastními zkušenostmi z práce s cílovými skupinami, mezi které patřili hlavně senioři a zdravotně postižení. Snaží se i o nevšední zpracování témat, kterými jsou například problematika smrti a umírání a problematika konfliktů.

Při svých přednáškách zdůrazňuje, že „…člověk, pokud chce, se učí celý život…“. Sama se dodnes průběžně vzdělává v oblastech, které jí v sociální oblasti byly vždy blízké – paliativní péče, problematika Alzheimerovy a Parkinsonovy nemoci, konflikty a mediace, komunikace a etika. Setkání s účastníky přednášek jsou pro ní vždy velkým profesním i lidským přínosem.


Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 h

Místo konání

Vzdělávací institut VIDIA Vsetín
Diakonie ČCE - středisko Vsetín
Strmá 34
755 01  Vsetín
(v budově domovů Vyhlídka a Jabloňová, 2.patro)

Akreditace

A2021/0271-SP/PC/PP/VP

Lektor/ka

Bc. Renata Kratochvílová Křemenová

Doporučený počet účastníků

25

Cena

1690,- Kč

Manažer/ka kurzu

Lenka Holubcová

Telefon: 608 920 880

E-mail: holubcova.vidia@diakonievsetin.cz

Čas konání

9.00 - 16.00 hodin

Prezence účastníků od 8.45 hodin