Dospělost a stáří v kontextu potřeb klientů a zaměstnanců v pomáhajících profesích 8.6.2023

Jedinečný akreditovaný seminář s psychiatrem Miroslavem Orlem a psycholožkou Věrou Facovou vás povede k zamyšlení na tím, jak se mění potřeby a reálné možnosti klientů vzhledem ke specifikům věku. 

Termíny

8.6. 2023

O kurzu

Co se v kurzu naučíte:

 • Budete se orientovat v základních potřebách klienta a možných změnách těchto potřeb a reálných možností klienta vzhledem ke specifikům věku a osobnostnímu ladění.
 • Povede Vás k zamyšlení nad vlastními schopnostmi a limitací pracovníka v pomáhající profesi.
 • Získáte inspiraci k možnostem vzájemného propojení, vyladění a předcházení možných rozlad, neshod mezi klientem a pracovníkem.

Témata kurzu:

1. Úvod

 • úvodní reflexe, společná skupinová aktivita
 • vlastní dospělost neboli kde se nacházím, fáze a krize dospělého věku

2. Stáří a člověk

 • stáří a procesy s ním spojené, možné změny a potřeby člověka v období stáří
 • snaha o podporu k co nejvyšší soběstačnosti v každém věku

3. Kdo jsou mí klienti

 • Kdo jsou mí klienti, jaké mají potřeby a jak s nimi komunikovat?
 • Jaké klienty mám a co potřebují?
 • Co je pro ně důležité z hlediska věku?
 • Jaká jsou úskalí?
 • Klient a jeho cesta životem.

4. Komunikace a zvládání konfliktů mezi pracovníkem a klientem z hlediska potřeb klientů

 • Komunikace, komunikační vzorce
 • Konflikty a jejich řešení, efektivní a neefektivní zvládání konfliktů mezi pracovníkem a klientem z hlediska potřeb klientů.

5. Reflexe skupiny

 

LEKTOŘI KURZU:

PaedDr. et Mgr. Věra Facová – poradenská psycholožka, supervizorka

MUDr. et PhDr. Miroslav Orel, Ph.D. – lékař, psycholog, supervizor

 

 

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 h

Místo konání

Vzdělávací institut VIDIA Vsetín
Diakonie ČCE - středisko Vsetín
Strmá 34, 755 01, Vsetín

(Domov Vyhlídka - domov pro seniory, 2. patro)

Akreditace

ano

Lektor/ka

PaedDr. et Mgr. Věra Facová a MUDr. et PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.

Doporučený počet účastníků

20

Cena

1790 Kč

Manažer/ka kurzu

Pavla Konečná

Telefon: 731630178

E-mail: konecna.vidia@diakonievsetin.cz

Čas konání

8:30 - 15:30 h