DEMENCE ALZHEIMEROVA TYPU S PŘEDSTAVENÍM TŘI ŽIDLE  - 17.10.2022- KAPACITA NAPLNĚNA

Demence Alzheimerova typu od počátku až do smrti.
Akreditovaný vzdělávací kurz s přidanou hodnotou živě hraného divadla.
OBRÁZEK TŘI ŽIDLE
Součástí kurzu je hodinové představení fyzického předmětového divadla s názvem „Tři židle“. Představení přináší silný emoční zážitek přibližující prožitky člověka postiženého Alzheimerovou nemocí.
 
Celý kurz má za cíl:
 
 • Přiblížit účastníkům složitost a závažnost problematiky demence, ukázat účastníkům pohled "z druhé strany", očima nemocného člověka a přiblížit jeho vnitřní rozpoložení.
 • Možnosti aktivizace a současně poukazuje na využití vhodných kompenzačních pomůcek a způsobu komunikace.
 • Pracuje s tématem paměť a její poruchy, formy zapomínání a emoční prožitek doprovázející všechny zúčastněné.
 • Nabízí vhodnou péči, podporu aktivizace, trénování kognitivních funkcí a modelové situace.
Projekt zkoumá paměť a její poruchu. Základní otázkou tedy je, co znamená porucha paměti, co sebou nese demence Alzheimerova typu. 
Výchozí otázkou pro inscenační tvorbu byl, jakým způsobem předat to, co si nemocný ještě uvědomuje a co nikoliv, o jaké formy zapomínání jde, co (profesionální i neformální) pečovatelé (již) přehlížejí, ať nevědomky nebo skrz vyčerpání.

 

Termíny

17.10. 2022

O kurzu

 • Představení „Tři židle“ – fyzické předmětové divadlo 1 h + 7h následující beseda s J. Strejčkovou na téma:

 • Demence a jejich rozlišení včetně Alzheimerova typu 

 • Alzheimerova choroba od počátku do smrti

 • Aktivizace nemocného s ACH s ohledem na stadia choroby 

 • Vliv onemocnění na ostatní členy rodiny

 • Zátěž pečovatele a psychohygiena, relaxační metody

 • Reflexe a zhodnocení

 

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8h

Místo konání

Vzdělávací institut VIDIA Vsetín
Diakonie ČCE - středisko Vsetín
Strmá 34
755 01  Vsetín
(v budově domovů Vyhlídka a Jabloňová, 2.patro)

Akreditace

A2018/0808-SP/PC/PP

Lektor/ka

MgA. BcA. Hana Strejčková, DiS. a další

Doporučený počet účastníků

30

Cena

2 290,-

Manažer/ka kurzu

Lenka Holubcová

Telefon: 608920880

E-mail: holubcova.vidia@diakonievsetin.cz

Čas konání

Pondělí 17.10. 2022 od 10:00h - 17:00

10:00 - 11:00 - představení 

11:00 - 17:00 - beseda

Během kurzu je zajištěn pitný režim a občerstvení.

Po dohodě je možné objednat oběd v hodnotě 135,- Kč, (není v ceně kurzu).