BIBLE LEADERSHIP

UNIKÁTNÍ MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ DLE BIBLICKÉ TRADICE

Manažerské vzdělávání vedené špičkovými biblisty a manažery ze sociální i komerční oblasti v propojení s biblickou manažerskou tradicí, kterou nalézáme napříč biblickou zvěstí, zvláště u předních biblických postav (např. Abrahám, Mojžíš, Jozue, Josef, David, Nehemiáš, Ježíš...).
Bible nám mj. nabízí návod i mnohé unikátní podněty, jak správně vést lidi.

 

Termíny

16.9. 2022
14.10. 2022

O kurzu

Dle Lorina Woolfa, autora knihy The Bible on Leadership, je: „Bible největší kolekcí leadership případových studií, která kdy byla napsána“. V rámci našich kurzů se můžete s mnohými z těchto podnětů seznámit.
 

 

Recenze účastníků prvního setkání ve dnech 17. - 18.6. 2022

 

„Přestože jsem vystudovala teologickou fakultu a na manažerské pozici pracuji již 16 let, kurz Bible leadership byl pro mě velmi inspirativní. Pomohl mi se zastavit, zamyslet a přinesl spousty podnětů do mé další práce. Vedení lidí vnímám jako velkou odpovědnost a také jako velkou příležitost pro obohacení sama sebe. To obojí mi tento kurz nabídl. Můžu ho všem jen vřele doporučit.“ Lucie Petříčková, ředitelka Diakonie Západ

 

Na druhém setkání ve dnech 16. - 17.9. 2022 nás budou provázet:

 

  • Pátek 16.9.2022

 8:00 - 10:30  - Doc. Mgr. Jiří Beneš Th.D. - Podněty pro budoucí ,,krále"

10:30 - 12:00 - Mgr. Ilja Hradecký - Důvěryhodnost, pravdivost

13:00 - 14:30 - Mgr. Ilja Hradecký - Rozvoj organizace nebo firmy

14:30 - 17:00 - Doc. Mgr. Jiří Beneš Th.D. - Podněty pro budoucí ,,krále"

  • Sobota 17.9.2022

 8:00 - 10:30 -  Doc. Mgr. Jiří Beneš Th.D. - Podněty pro budoucí ,,krále"

10:30 - 12:00 - Ing. Tibor Máhrik, PhD. - 1/ Leadership uprostřed pouště 2/ leadership a kritika 3/ kapitoly positivního leadership

 

  • Přednášející:

Doc. Mgr. JIŘÍ BENEŠ Th.D. - docent na Katedře biblistiky a judaistiky HTF UK v Praze, vedoucí katedry a vedoucí Oddělení biblistiky, autor publikací. Specializuje se zejména na Starý zákon a hebrejštinu.

Mgr. ILJA HRADECKÝ - zakladatel NADĚJE, jednoho z největších poskytovatelů sociálních služeb v České republice. Odborník na problematiku bezdomovectví na národní i evropské úrovni.

Ing. TIBOR MÁHRIK, PhD. - kazatel Církve bratrské, dlouholetý pracovník s dětmi, dorostem a mládeží na lokální i národní úrovni. Vizionář, iniciátor a spoluzakladatel několika neziskovek (např. ÚDM či TCK). Vedle duchovní služby působí jako vysokoškolský pedagog v oblasti filozofie a etiky. Spolu s manželkou vedou semináře o rodinném poradenství, manželském koučinku, leadershipu a revitalizaci sborů v rámci organizace TELEOS

 

Na třetím setkání ve dnech 14. - 15.10. 2022 nás budou provázet:

 

  • Pátek 14.10.2022

 8:00 - 10:30  - prof. Pavel Hošek, Th.D. - Porovnání biblických lídrů

10:30 - 12:00 - Mgr. Petr Král - Hledání podstaty úspěchu

13:00 - 15:30 - Mgr. Petr Král - Přežívání verzus plnohodnotný život

15:30 - 17:00 - Czeslaw Santarius - Pastýř

  • Sobota 15.10. 2022

 8:00 - 13:00 -  Mgr. Petr Král - Ztráta soudnosti a vlivy na dosažení vize/cíle

 

  • Přednášející:

prof. PAVEL HOŠEK, Th.D. - působí jako vedoucí katedry religionistiky na Evangelické teologické fakultě UK a jako vedoucí katedry systematické teologie, filosofie a religionistiky na Evangelikálním teologickém semináři v Praze. Je rovněž kazatelem Církve bratrské. Roku 2020 byl zvolen prvním viceprezidentem České křesťanské akademie. Byl také prvním předsedou spolku Pro ČR.

 

Mgr. PETR KRÁL - je ředitelem a jedním ze zakladatelů Teen Challenge v České Republice. Je absolventem ETF UK a vede resocializační středisko ve Šluknově, které pomáhá mužům, kteří zde nacházejí prostředí pro řešení své závislosti na drogách, alkoholu, gamblingu a podporu pro nový start.

 

CZESLAW SANTARIUS - v roce 1990 založil na půdě Evangelické církve augsburského vyznání se sídlem v Českém Těšíně Slezskou Dia-Konii.
Při pokračování v práci mj. svého otce - faráře, vybudoval systém sociálně-charitativní pomoci v drsné realitě Česko-Slovenské republiky.
Ač vzděláním energetický inženýr, vytvořil síť více než 40 středisek pro diakony, charitu a sociální službu pokrývající téměř 400 lidí v jeho péči po celé České republice. Přes deset let působí v sociálních, státních a církevních orgánech a organizuje a koordinuje charitativní aktivity. Je odpovědným koordinátorem Visegrádské diakonie.

 

 

Na čvrtém setkání ve dnech 11. - 12.11. 2022 nás budou provázet:

 

  • Pátek 11.11.2022

 8:00 - 10:30  - Mgr. Pavel Mikšů - Nehemiáš jako vůdce, který přijímá vizi, uskuteční "nereálný" sen a překoná výhružky i soustavný odpor. 

10:30 - 12:00 - ThDr. Pavel Černý, Th.D.- Spiritualita leadershipu.

13:00 - 14:30 - Mgr. Pavel Mikšů - Nehemiáš jako vůdce, který přijímá vizi...

14:30 - 17:00 - Ing. Martin Gebauer, MBA  - téma bude doplněno

  • Sobota 12.11. 2022

 8:00 - 10:30 -  ThDr. Pavel Černý, Th.D.- Spiritualita leadershipu

10:30 - 12:00 - Ing. Martin Gebauer, MBA -  téma bude doplněno

 

  • Přednášející:

Mgr. PAVEL MIKŠŮ - šéfredaktor Radia Proglas. V Radiu Proglas působí od roku 2006. Vyrostl v Přerově. Během studia teologie na univerzitě Palackého v Olomouci vstoupil do Komunity Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce. Pobýval ve Francii, Izraeli a ve Švýcarsku, kde se kromě osvojení nezbytných jazyků (hebrejština, francouzština, italština) především věnoval studiu pramenů rabínského judaismu, filosofie a teologie.

ThDr. PAVEL ČERNÝ, Th.D. - je kazatelem Církve bratrské a učitelem praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři v Praze. Emeritní předseda Rady Církve bratrské a Ekumenické rady církví v ČR.

 

Ing. MARTIN GEBAUER, MBA - ředitel společnosti Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) pro region střední a východní Evropy s odpovědností za vyhledávání nových investičních příležitostí, komunikaci se zainteresovanými stranami a za aktivní správu portfolia společnosti MIRA v tomto regionu. Je členem zastupitelstva města Říčany u Prahy. Jako předseda finančního výboru se věnuje městskému rozpočtu a financím města. 

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

3 dvoudenní setkání

Místo konání

Vzdělávací institut VIDIA Vsetín
Diakonie ČCE - středisko Vsetín
Strmá 34
755 01  Vsetín
(v budově domova Vyhlídka, 2.patro)

Akreditace

ne

Lektor/ka

skupina přednášejících

Cena

3 100,- Kč za 1 blok

Manažer/ka kurzu

Mgr. Martin Pášma

Telefon: 778 047 541

E-mail: pasma.vidia@diakonievsetin.cz

Čas konání

17. - 18.6. 2022 (již proběhlo)

16. - 17.9. 2022

14. - 15.10. 2022

11. - 12.11. 2022

Cena dvoudenního kurzu - jednoho bloku je 3 100,- Kč.

Zvýhodněná cena za 3 bloky 8 000,- Kč.

Je možné zvolit jen některý z uvedených termínů - dle Vašich časových možností.

Do poznámky v přihlášce prosím uveďte, kterou z možností volíte - zda jeden či více termínů.

Změna programu kurzu vyhrazena.