INFORMACE OHLEDNĚ NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

Vidia Vsetín sesbírává od zájemců o kurz a návštěvníků kurzu některé osobní údaje, které zpracovává a následně uchovává. Jsou to: jméno, příjmení, datum a místo narození. Tyto údaje slouží k vydávání osvědčení o absolvování kurzů (na základě podmínek Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v § 117a, odst. 3 písm. e.) a přístup k nim mají pouze pověřené osoby, zaměstnané ve Vidia Vsetín.

Tyto údaje o zákazníkovi a také fakturačních údajů (název organizace / příp. samoplátce; kontaktní mail, telefon, adresa) jsou zálohovány, a to 10 let od posledního navštíveného kurzu ve Vidia Vsetín. Jsou uloženy v interní elektronické databázi Vidia Vsetín.

Účastník kurzu může požádat o upravení těchto údajů nebo jejich úplné vymazání. Vymazat tyto údaje je ale možné až po uplynutí platnosti akreditace daného kurzu. Doba platnosti akreditace je veřejně přístupná na stránkách akris.mpsv.cz.

Pokud máte dotaz ohledně zpracování nebo uchovávání svých osobních údajů, obraťte se na nás na telefonní číslo 731 630 178, nebo na adresu Vidia Vsetín, Strmá 34, 755 01 Vsetín.