Hodnocení pracovníků v sociálních službách - trénink hodnotících rozhovorů 20. - 21.2.2023

Dobře připravený a vedený hodnotící rozhovor může mít pro zaměstnance výrazný motivační charakter a poskytuje i dostatečný prostor pro jeho zpětnou vazbu a komunikování jeho pracovních i lidských potřeb. V kurzu určeném pro pracovníky na vedoucích pozicích se dozvíte, jak správně vést pravidelné hodnoticí rozhovory tak, abyste co nejvíce přispěli ke zvýšení výkonosti i spokojenosti podřízeného, identifikovali jeho silné a slabé stránky a zmapovali potenciál jeho dalšího rozvoje.

Termíny

20.2. 2023
21.2.2023 (2 dny) Přihláška

O kurzu

  • pochopíte význam a smysl pravidelného hodnocení pracovníků pro sebe jako vedoucí i své podřízené
  • ujasníte si, že k hodnocení je nutná dobrá příprava a budete vědět, co máte sdělit svým podřízeným, aby se i oni na rozhovor dobře připravili
  • osvojíte si jednoduchou, ale funkční strukturu hodnotícího rozhovoru, a budete vědět, proč jsou jednotlivé části důležité a v čem mohou být pro vás přínosné
  • ujasníte si význam a roli tzv. hodnotících dotazníků
  • vedení rozhovoru si prakticky vyzkoušíte na modelových situacích z praxe

LEKTORKA  - MGR. PATRICIE CHVOJKOVÁ:
Je absolventkou psychologie na FF UK v Praze a prošla 4letým výcvikem v gestalt terapii a koučovacím výcvikem (Academy of Coaching Excellence). Několik let pracovala jako konzultantka na lince bezpečí. Jako lektorka se zaměřuje na rozvoj osobnosti, komunikaci a diagnostiku. Účastníci ji oceňují zejména pro její empatický přístup, vysoké pracovní nasazení a schopnost motivovat k pozitivním změnám jednotlivé účastníky i celé týmy. 

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

16h - (2 dny)

Místo konání

Vzdělávací institut VIDIA Vsetín
Diakonie ČCE - středisko Vsetín
Strmá 34
755 01  Vsetín
(v budově domova Vyhlídka, 2.patro)

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Mgr. Patricie Chvojková

Doporučený počet účastníků

12

Manažer/ka kurzu

Lenka Holubcová

Telefon: 608 920 880

E-mail: holubcova.vidia@diakonievsetin.cz

Čas konání

8:30 až 15:30 hod.

Reference od účastníků

Moc díky za tento kurz, pomohlo mi to se připravit na rozhovory s kolegy.

Díky za pomoc s konkrétními problémy, rady s problematickými situacemi.

Úžasné, prakticky zaměřené, inspirativní.

Určitě mi to pomůže v další práci.

Skvělé scénky a hry na rozhovory. Praktické rady a návody. Děkuji moc!

Jeden z nejlepších kurzů. Děkuji lektorce!